ชื่อ - นามสกุล :นายมนัสชัย เนื่องมี
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :สอน และ บริหารกลุ่มงานทั่วไป
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0848324412
Email :manaschai7063@Gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :