ชื่อ - นามสกุล :นายเพชรรุ่ง สนั่นไทย
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :สอน และ บริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0880707559
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :