ชื่อ - นามสกุล :นายวิเชียร แก้วสิมมา
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :สอน และ บริหารกลุ่มงานบุคคล
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0851756183
Email :chat_c-dim@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :