ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเยาวภา สิมมา
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :สอน และ บริหารกลุ่มงานวิชาการ
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0818786468
Email :nengyaowapha@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :