ชื่อ - นามสกุล :นายมานพ จิตแม้น
ตำแหน่ง :รองผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานในสถานศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0883783414
Email :manop_jm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา