ชื่อ - นามสกุล :นายชานนท์ สิมมา
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นประถม
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0874412100
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารงานทั้วไป