ชื่อ - นามสกุล :นางอาทิตยา พรหมบุตร
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นประถม
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0872556433
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :