ชื่อ - นามสกุล :นางอัญญารัตน์ สุขประสาน
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0935699988
Email :attaplon_36@hotmail.com