ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัศนี กระแสโสม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ดูแลนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0861653632
Email :yamyam2521@hotmail.co.th