ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศักดิ์ อินทร์สอน
ตำแหน่ง :ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานในสถานศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
Telephone :0872490782
Email :pongsakpak@yahoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา